کتابیها

حذف رمان یا کتاب

چنل تلگرام کتابیها

 

توجه

اگر رمان و کتاب ممنوعه در سایت می بینید

یا نویسنده ی آن هستید و در خواست حذف آن را از سایت کتابیها دارید

فرم زیر را پر نمایید

لطفا از نوشتن ایمیل نادرست خودداری کنید

در صورت استفاده از ایمیل غلط پیام شما بررسی نمیشود

پس از ارسال درخواست ما به شما ایمیل تایید ارسال میکنیم

 

 

دیدگاه ها بسته شده