کتابیها

دانلود رمان معجزه شرقی

چنل تلگرام کتابیها

دانلود رمان معجزه شرقی

منبع : کتابیها

به قلم : اعظم شکرکار

فرمت : apk (اندروید) / pdf (اندروید , ویندوز , ایفون) / EPUB (ایفون / ایپد / تبلت)

 

 

خلاصه ی رمان :

در زیر ستاره باران شب در کوچه های غریب اما آشنا با من . قدم بر می دارم .

در دریای افکارم شناور بودم که با صدای قهقهه مستانه سه جوان مست که دختری از وحشت مدام جیغ می کشید

و کمک می خواست .

یکی از آنان با گرفتن جلوی چشمانش او را وادار به سکوت کرد…

 

قسمتی از متن :

-سلام دايي جون …

به سويش دويد و مرد او را در آغوش کشيد و فشرد و احوالش را پرسيد . از ماشين پياده شدم به سوي مرد جوان رفتم . با ديدن من صورتش گلگون شد از شرم سرش را پايين انداخت با لبخندي گرم گفتم

-چه طوري آقاي فراري ؟

-ممنون مرد . تو چه طوري ؟ اميدوارم ضربه زياد محکم نبوده باشه

با اين سخن هر دو سخت يکديگر را در آغوش فشرديم او که مرا انقدر نزديک به خود ميديد آرام در گوشم گفت

-منو بخشيدي ؟

از او جدا شدم و در حالي که دستانم را روي شانه اش گذاشتم گفتم

-بله شما حق داشتيد من اشتباه کردم بايد مجازات مي شدم چون هم بدون دعوت آمده بودم همه به خلوت انس دايي و خواهر زاده تجاوز کرده بودم

-خوب خدا رو شکر

سپس به افراد داخل حياط نگاه کرد و گفت

-اينجا چه خبر است ؟ قرار است جايي برويد ؟

-بله يک گردش دست جمعي ؟ خوشحال مي شويم اگر همراهي مان کني

-مطمئني مزاحمت مان نيستم ؟

-البته در ضمن به اندازه کافي جا هست

در اين هنگام من و کامران بسوي ديگر حياط که همه دور هم جمع شده بودند رفتيم . کتايون نيز مانند مادر حاضر به آمدن با ما نشد .

به همراه مادر و شهين و مريم و بقيه وارد خانه شدند . بدين ترتيب من پشت فرمان قرار گرفتم منصور کنارم نشست بر روي صندلي عقب نيز اول کامران سپس شهرزاد و نسيم قرار گرفتند .در ماشين آرمين هم سهيل . نسترن و ثريا به همراه نرگس و نيما نشستند .

هنوز حرکت نکرده بوديم که آرمين ناراضي پياده شد و در حاليکه چهره از عصبانيت قرمز شده بود به طرفم آمد وقتي کنارم قرار گرفت يک دستش را روي طاق ماشين و دست ديگر را روي تکيه قرار داد و خيلي آرام و کلافه گفت

-سامان اين بي انصافيه . اتومبيل ما افراد ش بيشتر است

 

 

برای دانلود رمان معجزه شرقی از چنل تلگرام کلیک نمایید

 

درخواست برای حذف رمان معجزه شرقی از سایت کتابیها

دانلود رمان معجزه شرقی
4.5 از 4 رای

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *